Home > Materiály > Tiskové materiály > Tiskové vinyly > Monomerické vinyly
 

Monomerické vinyly

JT 8300 DOT CG-RT

Čirý, lesklý monomerický vinyl pro snadnou aplikaci, vnitřní životnost 1 rok.

JT 8300 Dot WM - RT

Bílý, matný monomerický vinyl pro snadnou aplikaci, vnitřní životnost 1 rok.

JT 8500 CG-RT (MAC 899R)

Čirý, lesklý monomerický vinyl pro rovné povrchy, venkovní životnost 2 roky.

JT 8500 WG-PG (MACGREY 829P)

Bílý, lesklý monomerický vinyl pro rovné povrchy, venkovní životnost 2 roky.

JT 8500 WG-PT (MAC 829P)

Bílý, lesklý monomerický vinyl pro rovné povrchy, venkovní životnost 2 roky.

JT 8500 WG-RG (MACGREY 829R)

Bílý, lesklý monomerický vinyl pro rovné povrchy, krátkodobé až střednědobé venkovní aplikace.

JT 8500 WG-RT (MAC 829R)

Bílý, lesklý monomerický vinyl pro rovné povrchy, venkovní životnost 2 roky.

JT 8500 WM-PG (MACGREY 828P)

Bílý, matný monomerický vinyl pro rovné povrchy, venkovní životnost 2 roky.

JT 8500 WM-PT (MAC 828P)

Bílý, matný monomerický vinyl pro rovné povrchy, venkovní životnost 2 roky.

JT 8500 WM-RG (MACGREY 828R)

Bílý, matný monomerický vinyl pro rovné povrchy, krátkodobé až střednědobé venkovní aplikace.

JT 8500 WM-RT (MAC 828R)

Bílý, matný monomerický vinyl pro rovné povrchy, venkovní životnost 2 roky.

JT 8700 CG-RT (JT 5899R)

Čirý lesklý kalandrovaný monomerický vinyl pro rovné povrchy, střednědobé aplikace

JT 8700 WG-PG (JT 5829P)

Bílý lesklý kalandrovaný monomerický vinyl pro rovné povrchy, střednědobé aplikace

JT 8700 WG-RG (JT 5829R)

Bílý lesklý kalandrovaný monomerický vinyl pro rovné povrchy, střednědobé aplikace

JT 8700 WM-PG (JT 5828P)

Bílý matný kalandrovaný monomerický vinyl pro rovné povrchy, střednědobé aplikace

JT 8700 WM-RG (JT 5828R)

Bílý matný kalandrovaný monomerický vinyl pro rovné povrchy, střednědobé aplikace

SIV-1100

Bílý, lesklý monomerický vinyl pro rovné povrchy, venkovní životnost 3 roky.

SIV-1600

Bílý, matný monomecký vinyl pro rovné povrchy,venkovní životnost 3 roky.