JT 8700 WG-RG (JT 5829R)

Bílý lesklý kalandrovaný monomerický vinyl pro rovné povrchy, střednědobé aplikace