JT 9500 WG-BFG (MACPOLY 929 B-Free Grey)

Bílý lesklý Bubble-Free polymerický vinyl pro střednědobé aplikace na 2D povrchy